ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

> Nai, to thema einai free software. ;-)

Έχει γραφτεί/ αναφερθεί σε 2-3 μηνύματα το "free software". Υπενθυμίζω
ότι η λίστα αυτή έχει τίτλο "open-source [ at ] ellak [ dot ] gr".

Το "θέμα", όπως το καταλαβαίνω, σχετίζεται άμεσα με το ποιος είναι ο
έξυπνος, καλύτερος για όλους (άτομα και κοινότητες) _τρόπος ανάπτυξης
λογισμικού_.

Νίκος

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων