ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

On Wednesday 25 November 2009 14:25:13 Nikos Roussos wrote:
> ναι εσωτετικά προφανώς μια υπηρεσία μπορεί να δουλεύει σε ό,τι format
> θέλει. αλλά όταν τα ανεβάζει σε ένα public portal μπορεί να τα κάνει export
> σε html/pdf. δες για παράδειγμα τους πίνακες των εκπαιδευτικών του
> υπουργείου παιδείας [1]. διατίθονται σε html στους πολίτες, παρόλο που
> εσωτερικά το υπουργείο μάλλον τα κρατάει σε excel.

Και όταν υπάρξει πρόβλημα/αδυναμία μετατροπής όλων των δεδομένων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό format, τι θα γίνει; Θα επικρατήσει το εσωτερικό 
format, το εξωτερικό format, ή θα μειωθούν τα δεδομένα που διατίθονται 
δημόσια;

George

αναφορές