ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

Το Excel χρησιμοποιείται εσωτερικά ως εύκολο offline εργαλείο διακίνησης
δεδομένων. Τα περισσότερα πληροφοριακά κάνουν export σε excel και αρκετά
κάνουν και import τα επεξεργασμένα spreadsheets. Επομένως για τις εσωτερικές
διαδικασίες το spreadsheet θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο
δεδομένων.

Όπου δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί (πχ μικρός όγκος δεδομένων ή read
only δεδομένα) προφανώς και συμφωνώ.

Επίσης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη σωστή λειτουργία των web υπηρεσιών μέσω
Firefox. Για παράδειγμα η Φορολογική Ενημερώτητα στο Firefox επιμένει να
εκτυπώνεται σε 2 σελίδες, και οι οδηγίες εκτύπωσης αφορούν μόνο ΙΕ.


2009/11/25 Nikos Roussos <nikos [ at ] autoverse [ dot ] net>

> 2009/11/25 Xenofon Papadopoulos <xpapad [ at ] gmail [ dot ] com>
>
>> Ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα είναι ο περιορισμός του Calc στις 65536
>> γραμμές, περιορισμός που υπήρχε και σε παλιότερες εκδόσεις του Excel αλλά
>> έχει καταργηθεί στην 7.
>>
>
> Εννοείς το Office 2007? Αν ναι τότε τουλάχιστον όλα τα μέχρι τώρα
> spreadsheets του δημοσίου είναι συμβατά με .ods γιατί έχουν φτιαχτεί με
> παλιότερη έκδοση excel που έχει τους ίδιους περιορισμούς.
>
> Επίσης η συντριπτική πλειοψηφεία των spreadsheets του δημοσίου είναι
> δεδομένα που δεν απαιτούν επεξεργασία απ' τον πολίτη. Οπότε μπορούν να
> διατίθονται δημόσια σε μια πιο απλή (σωστή;) μορφή. Δηλαδή html ή pdf.
>

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων