ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

2009/11/25 Xenofon Papadopoulos <xpapad [ at ] gmail [ dot ] com>

> Το Excel χρησιμοποιείται εσωτερικά ως εύκολο offline εργαλείο διακίνησης
> δεδομένων. Τα περισσότερα πληροφοριακά κάνουν export σε excel και αρκετά
> κάνουν και import τα επεξεργασμένα spreadsheets. Επομένως για τις εσωτερικές
> διαδικασίες το spreadsheet θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο όγκο
> δεδομένων.
>

ναι εσωτετικά προφανώς μια υπηρεσία μπορεί να δουλεύει σε ό,τι format θέλει.
αλλά όταν τα ανεβάζει σε ένα public portal μπορεί να τα κάνει export σε
html/pdf. δες για παράδειγμα τους πίνακες των εκπαιδευτικών του υπουργείου
παιδείας [1]. διατίθονται σε html στους πολίτες, παρόλο που εσωτερικά το
υπουργείο μάλλον τα κρατάει σε excel.

[1] http://e-aitisi.sch.gr/

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων