ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Μηχανοργάνωση στο δημόσιο (πρώην «Open source sto dhmosio»)

On 14:25 Wed 25 Nov     , Nikos Roussos wrote:
> 2009/11/25 Xenofon Papadopoulos <xpapad [ at ] gmail [ dot ] com>
> 
> > Το Excel χρησιμοποιείται εσωτερικά ως εύκολο offline εργαλείο διακίνησης
> > δεδομένων. 
> 
> ναι εσωτετικά προφανώς μια υπηρεσία μπορεί να δουλεύει σε ό,τι format θέλει.
> αλλά όταν τα ανεβάζει σε ένα public portal μπορεί να τα κάνει export σε
> html/pdf. δες για παράδειγμα τους πίνακες των εκπαιδευτικών του υπουργείου
> παιδείας [1]. διατίθονται σε html στους πολίτες, παρόλο που εσωτερικά το
> υπουργείο μάλλον τα κρατάει σε excel.
> 
> [1] http://e-aitisi.sch.gr/

Νίκο, 

θα διαφωνήσω μαζί σου. Αν η κάθε υπηρεσία ήταν μια κοινή εταιρεία, με 
σαφώς καθορισμένα interfaces με τον υπόλοιπο κόσμο, τότε πράγματι, θα 
μπορούσε εσωτερικά να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει (όπως και γίνεται με τις 
εταιρείες εν γένει). Επειδή όμως οι υπηρεσίες του Δημοσίου είναι 
ουσιαστικά λειτουργικές μονάδες του *ίδιου* μηχανισμού (βλ.  κράτος), ο 
οποίος μάλιστα αναδιαρθρώνεται συχνά-πυκνά, θα πρέπει τα «εσωτερικά» 
format να προσδίδουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην ανταλλαγή 
πληροφορίας. Αν η *πρωτογενής* πληροφορία είναι σωστά δομημένη (και όχι 
χρησιμοποιώντας λογιστικά φύλλα ως βάσεις δεδομένων), μπορείς *εύκολα* να 
την ανταλλάξεις ή να την εξαγάγεις σε οποιοδήποτε format θελήσεις, τώρα ή 
στο μέλλον[1]. Να υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι με την πρόσφατη συγχώνευση 
υπουργείων επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο οργανογραμμάτων και 
επομένως νέες ανάγκες διακίνησης πληροφορίας.

Ταπεινή μου άποψη λοιπόν είναι ότι σημαντικότερο ζήτημα από το οποιοδήποτε 
format είναι συνολικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μηχανοργάνωση του 
δημοσίου. Τα formats τα οποία συζητάμε αφορούν στους ακραίους κόμβους του 
δέντρου της δημόσιας διοίκησης (την επικοινωνία με τον πολίτη), ενώ στην 
πραγματικότητα το πρόβλημα βρίσκεται μάλλον στην εσωτερική διακίνηση της 
πληροφορίας. Προσωπικά περισσότερο με ενοχλεί το ότι για παράδειγμα είναι 
αδύνατον να χρησιμοποιήσεις το taxisnet χωρίς να φας ώρες για να μαζέψεις 
σκόρπια πληροφορία από 2 τουλάχιστον sites (taxisnet.gr και gsis.gr), παρά 
το αν η πληροφορία αυτή ήταν σε doc αντί για PDF.

Γενικά υπάρχει μια τάση να «προβάλλονται» στο internet (γραφειοκρατικοί 
κυρίως) περιορισμοί των υποκείμενων μηχανισμών, οι οποίοι δεν έχουν 
κανέναν τεχνικό λόγο ύπαρξης: ο πολίτης θα έπρεπε να μπορεί να κάνει τη 
δουλειά του γρήγορα και εύκολα χωρίς να τον απασχολεί η σχέση του taxisnet 
με τη ΓΓΠΣ και χωρίς να «χτυπάει» στο interface ανάμεσά τους για 
παράδειγμα. Η σωστή μηχανοργάνωση απαιτεί διαφορετική κουλτούρα από τη 
σημερινή, με αποτέλεσμα να απαιτούνται τόσο οργανωτικές, όσο και θεσμικές 
αλλαγές. Αν γίνουν αυτές οι αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε το «σωστό»
format και η στροφή προς ανοιχτά πρότυπα θα προκύψουν από μόνα τους. Και για να
έρθω στο δικό σου παράδειγμα, στόχος είναι τελικά να μη χρειάζεται να
"ανεβάσει" τίποτα η εκάστοτε υπηρεσία, αλλά να μπορεί η πληροφορία να καταλήξει
στο οποιοδήποτε public portal με μηχανιστικό τρόπο και από εκεί να μετατρέπεται
σε οποιοδήποτε format θέλουμε να υποστηριχθεί.

Απόλλων

[1] Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι οποιοδήποτε format μπλέκει τη δομή με την
    παρουσίαση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πληροφορία με προσδόκιμο ζωής
    άνω της μίας μέρας.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων