ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

2009/11/25 Xenofon Papadopoulos <xpapad [ at ] gmail [ dot ] com>

> Ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα είναι ο περιορισμός του Calc στις 65536
> γραμμές, περιορισμός που υπήρχε και σε παλιότερες εκδόσεις του Excel αλλά
> έχει καταργηθεί στην 7.
>

Εννοείς το Office 2007? Αν ναι τότε τουλάχιστον όλα τα μέχρι τώρα
spreadsheets του δημοσίου είναι συμβατά με .ods γιατί έχουν φτιαχτεί με
παλιότερη έκδοση excel που έχει τους ίδιους περιορισμούς.

Επίσης η συντριπτική πλειοψηφεία των spreadsheets του δημοσίου είναι
δεδομένα που δεν απαιτούν επεξεργασία απ' τον πολίτη. Οπότε μπορούν να
διατίθονται δημόσια σε μια πιο απλή (σωστή;) μορφή. Δηλαδή html ή pdf.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων