ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Sarantos Kapidakis wrote [edited]:
> Let me also say my opinion - I agree with Alexis, but I describe the context in my way:
> We want to use filesDb to locate files that are offline (on other media or disks, backups, remote repositiries - so we have no direct access to the files, and they are not expected to change).
> The only information about the files we have is the DB information.
> 
> Our goal is not to use the filesDb to optimize finding the files on the current file system. We can use different tools to access these files.
> 
> Alexis, if you disagree, let us know.

You are correct. I would phrase it as
"filesdb contains data on files that might not be directly accessible".


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων