ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Sanskar,

Just read carefully GSOC terms, in case your contributions before being
selected and starting the program, might not be eligible to be evaluated as
deliverables.

Regards,
Giannis
--
Ioannis SkitsasOn Wed, Apr 14, 2021 at 7:34 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> I have submitted the proposal and I want to created a repo for frontend ,
> have started the UI work based on the sample design in the proposal . I see
> I cannot create a repo under sastix for now , so should I create a repo
> under my own github account ?
> Also for time being I will deploy the frontend to heroku so that you can
> monitor the progress.
>
> Thanks and regards
> Sanskar Gupta
>
> On Mon, Apr 12, 2021 at 1:05 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> Hi Giannis
>> Thanks a lot for reviewing , I am good for now , have most of the
>> information to get started hence will start with the UI part.
>>
>> Thanks and regards
>> Sanskar Gupta
>>
>> On Mon, Apr 12, 2021 at 9:51 AM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>> wrote:
>>
>>> Hi Sanskar,
>>>
>>> I have made some comments.
>>>
>>> Let me know if you need anything else.
>>>
>>> Regards,
>>> Giannis
>>> --
>>> Ioannis Skitsas
>>>
>>>
>>>
>>> On Sat, Apr 10, 2021 at 3:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>
>>>> Hi Giannis,
>>>>
>>>> Awaiting your reply to the draft proposal I sent in my previous email.
>>>> Please review and let me know how I can develop this further.
>>>>
>>>> Thanks,
>>>> Sanskar
>>>>
>>>> On Tue, Apr 6, 2021 at 12:48 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Giannis
>>>>> I have submitted the draft proposal taking into account the feedback
>>>>> you gave , requesting again to have a look at that and provide your
>>>>> comments.
>>>>> Proposal Link: Link
>>>>> <https://docs.google.com/document/d/1Y8QcNpfEE6hS5SDUAiXsWQ37TuXsju0pzdGmJYU6vAM/edit#heading=h.48wu77618rar>
>>>>>
>>>>> Thanks and Regards
>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>
>>>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:02 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>
>>>>>> A user who has edit permissions should be able to access lock
>>>>>> endpoints.
>>>>>>
>>>>>> Cached endpoints are usually accessible by all roles, probably from
>>>>>> users having been authenticated. It depends on how someone wants to
>>>>>> configure his setup. For example he might expose resources from CMS in the
>>>>>> public, whereas others to be protected.
>>>>>>
>>>>>> Regards,
>>>>>> Giannis
>>>>>> --
>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:23 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>> Can you tell me which roles would be able to access the lock and
>>>>>>> cache endpoints?
>>>>>>>
>>>>>>> Thanks
>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>
>>>>>>> On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should
>>>>>>>> be pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
>>>>>>>> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
>>>>>>>> frontend
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>> Sanskar
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a
>>>>>>>>> different port is another solution. It is up to you to decide.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need
>>>>>>>>> nginx.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus
>>>>>>>>> metrics from react frontend and drawing graphs?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>> I have a doubt:
>>>>>>>>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to
>>>>>>>>>> proxy request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of
>>>>>>>>>> prometheus as well using the same nginx.conf ?
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it
>>>>>>>>>>> right away.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for
>>>>>>>>>>>> general instructions. You can also find others over the internet and
>>>>>>>>>>>> combine suggestions.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by
>>>>>>>>>>>>  the official title and a link to the project.
>>>>>>>>>>>>  - In your project details section I would suggest to be
>>>>>>>>>>>>  more specific and clear. You can provide a better description based on the
>>>>>>>>>>>>  info you already have
>>>>>>>>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem
>>>>>>>>>>>>  Statement" section. If you were about to create a table of contents how
>>>>>>>>>>>>  would those headlines (P1,P2) would look?
>>>>>>>>>>>>  - You can provide a section summarising all the
>>>>>>>>>>>>  technologies you will be using. It would be easier for the reader to
>>>>>>>>>>>>  instantly identify the technology stack without having to read all the
>>>>>>>>>>>>  sections
>>>>>>>>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>>>>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>>>>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>>>>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>>>>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>>>>>>>>  Security etc
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I
>>>>>>>>>>>>> tried to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>>>>>>>>> request you to
>>>>>>>>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>>>>>>>>> PFA
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the
>>>>>>>>>>>>>> option to the user to register also with his email.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the
>>>>>>>>>>>>>> right direction.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>>>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with
>>>>>>>>>>>>>> Kubernetes we propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests.
>>>>>>>>>>>>>> Ideally we want MicroK8s because we also contribute there, and it would be
>>>>>>>>>>>>>> a good chance for you to be engaged in the future.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email
>>>>>>>>>>>>>> alerts service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very
>>>>>>>>>>>>>> good to have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not
>>>>>>>>>>>>>> to get too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and
>>>>>>>>>>>>>>> setting up monitoring using prometheus, have compiled all my findings into
>>>>>>>>>>>>>>> a doc which I am attaching with this mail.Please let me know your views on
>>>>>>>>>>>>>>> it.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to
>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring and frontend, we can discuss about specific topic in the issue
>>>>>>>>>>>>>>>> itself , will be easy to track stuff.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for
>>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring? There are already solutions which we could integrate. Just take
>>>>>>>>>>>>>>>>> into account that we want the whole solution to be dockerized and be able
>>>>>>>>>>>>>>>>> to scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small
>>>>>>>>>>>>>>>>> testbeds to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we
>>>>>>>>>>>>>>>>> can take the discussion from there.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator
>>>>>>>>>>>>>>>>>> and admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according
>>>>>>>>>>>>>>>>>> to me is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been
>>>>>>>>>>>>>>>>>> tested on kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> the README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wanted to have this feature because it is easier for an integrator to
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> understand our APIs and data, and get exactly what you are asking for. You
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> are free to implement any of them if you feel you can deliver them in the
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> proposed timeline.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> url in sample request body to run the createResource endpoint was not
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> working (was throwing 400)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> about security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> will be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> react dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> access management
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> place CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> where we can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> tech stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \&
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων