ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Proposals - filesDb

Good evening,

I change my proposal to obey with your suggestions. I am looking forward
for your new proposals. My goal is that i will review again my proposal
this weekend, enrich it with new commands and then upload my final
proposal.

Can you check that the links referring to my github account about commands
and my cv are valid?

Thanks a lot for helping me understand better the project and with my
application as well
PS: Good luck to all
Panagiotis Petropoulakis

On Wed, Mar 21, 2018 at 5:18 PM, Panagiotis Petropoulakis <
petropoulakispanagiotis [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Thank you for you comments in my proposal. First of all considering *BaseName
> - DirName tables you are quite right. Our database will not be updated and
> i forgot to change my scheme(i was confused about "update" and it is more
> clear now to me). Furthermore, my databases doesn't supports multiple
> hashes and i will correct it soon. Do you think that i should add something
> else ? Is there any section that i must add more information ?*
>
> Ps: I will inform you as soon as i update my proposal.
>
> Thank you again for your advises.
> *Panagiotis Petropulakis*
>
> On Tue, Mar 20, 2018 at 8:24 PM, Panagiotis Petropoulakis <
> petropoulakispanagiotis [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> @ Sarantos Kapidakis Thank you very much for your help.
>> @ Alexios Zavras I have shared my draft proposal. I am looking forward
>> to your suggestions.
>> Have a great day.
>>
>> Panagiotis Petropoulakis
>>
>> On Tue, Mar 20, 2018 at 1:45 PM, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
>> wrote:
>>
>>> Sarantos Kapidakis wrote [edited]:
>>> > Let me also say my opinion - I agree with Alexis, but I describe the
>>> context in my way:
>>> > We want to use filesDb to locate files that are offline (on other
>>> media or disks, backups, remote repositiries - so we have no direct access
>>> to the files, and they are not expected to change).
>>> > The only information about the files we have is the DB information.
>>> >
>>> > Our goal is not to use the filesDb to optimize finding the files on
>>> the current file system. We can use different tools to access these files.
>>> >
>>> > Alexis, if you disagree, let us know.
>>>
>>> You are correct. I would phrase it as
>>> "filesdb contains data on files that might not be directly accessible".
>>>
>>>
>>> --
>>> -- zvr --
>>> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>>>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>>>   +-----------------------zvr-+
>>>
>>>
>>> ----
>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
>>> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A
>>> general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
>>> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>>>
>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>
>>>
>>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων